13. Ulusal Acil Tıp Kongresi Poster Bildiri Ödülleri belirlendi. 

PAYLAŞ